Texnoloji parket

Evdə təmir — uzun və çətin prosesdir. Döşəmənin vurulmasına vaxt çatanda biz materiallar haqqında düşünürük. Əlbəttə, hər birimiz "yuva"mızın rahat və isti olmasını istəyirik. Özünü ekoloji təmiz və insanların sağlamlığına müsbət təsir edən material kimi göstərmiş ən optimal variant texnoloji parketdir.

Ağac az sıxlığa malikdir, bu fakt ona çox yaxşı keyfiyyətlər verməklə yanaşı, həm də obyektdə rütubət dəyişkənliyi nəticəsində deformasiyaya səbəb olur. Bu problemləri 1941-ci ildə həll etmək mümkün oldu. İsveçdə "çoxqatlı texnoloji parket " ixtira edilərək patentləşdirildi. Üç qatdan ibarət olan bu konstruksiya massiv taxta döşəmə və parketi əvəzlədi.

Texnoloji parket müxtəlif ton və rənglərdən istifadə olunmaqla hazırlanır; bu, istismara hazır olan çox davamlı materialdır.

Bununla yanaşı, material təbii keyfiyyətlərini itirmir və nəticədə obyektdə yaxşı mikroiqlimin yaranmasına səbəb olur.

Bu örtük parket kimi eyni xüsusiyyətlərə malik olsa da, onunla müqayisədə üstünlükləri daha çoxdur.

Ən mühüm üstünlüklərdən biri bundan ibarətdir ki, belə örtüyü aldıqdan sonra bir sıra əməliyyatlar aparmaq lazım gəlməyəcək. Döşəmə örtüyünü cilalamağa, hamarlamağa və beş qat lak çəkməyə ehtiyac yoxdur. Bütün bu işlər artıq zavodda həyata keçirilib.

Bu gün ölkəmizin parket məhsulları bazarında texnoloji parketin cəmi 2 variantı təqdim edilib. Bunlar 3 qatlı və 2 qatlı parketlərdir. Onların hamısı bir-birindən asılıdır. Üst qatın qalınlığı 0,5 - 6 mm-dən çox deyil və yüksək keyfiyyətli qiymətli ağac növlərindən hazırlanıb.

Belə və ya daha çox qalınlıqda olan parket əlavə emala, o cümlədən süni “köhnədilmə”yə məruz qala bilər, onu yonmaq, ağartmaq, istilik emalını həyata keçirmək olar.

Emaldan sonra məmulatlara lak və ya yağ-mum qatı çəkilir. Bəzən ağaca ton verilməsi üçün xüsusi vasitələrdən istifadə olunur.

Məmulatın orta hissəsi şam ağacından hazırlanıb və elə döşənir ki, onun lifləri qalan qatların liflərinə düz bucaq altında yerləşsin.

Say meyarına görə lövhənin aşağıdakı növləri var:

  • 1 zolaqlı
  • 2 zolaqlı
  • 3 zolaqlı
  1. Weitzer Parkett
  2. Garbelotto
  3. Bauwerk
  4. STP Wood Flooring

Interyer

При выполнении скрипта возникла ошибка. Включить расширенный вывод ошибок можно в файле настроек .settings.php